Andersen Global umacnia swoją pozycję w Gambii dzięki współpracy z Payce Consulting

SAN FRANCISCO--()--Andersen Global kontynuuje swoją ekspansję na rynku afrykańskim, przyjmując w swoje szeregi kancelarię współpracującą Payce Consulting, która pozwoli umocnić pozycję organizacji w Gambii.

Kancelaria Payce Consulting, założona w roku 2014 przez partnera Paula Gaye’a, świadczy usługi dla sektora publicznego i prywatnego na szczeblu lokalnym i międzynarodowym, w tym dla instytucji finansowych, edukacyjnych, przemysłowych i handlowych, transportowych, zajmujących się eksportem i przetwórstwem rybnym, hoteli i obiektów rekreacyjnych, portów morskich, sektora energetycznego, rolnego, informatycznego i agencji rządowych. Jako kancelaria podatkowo-doradcza świadczy swoim klientom usługi w zakresie finansów przedsiębiorstwa, doradztwa biznesowego, planowania struktury biznesowej, niewypłacalności, outsourcingu, finansów i zarządzania portfelem.

„Dzięki zorientowaniu na klienta, rozległej wiedzy branżowej i naciskowi na najlepszą w swojej klasie obsługę udaje nam się budować i utrzymywać stabilne relacje z klientami - powiedział Paul. - Współpraca z Andersen Global to kolejny krok dla naszej kancelarii w dążeniu do zapewniania klientom zasobów globalnej organizacji płynnie wychodzącej naprzeciw ich międzynarodowym potrzebom podatkowym i prawnym”.

Przewodniczący i dyrektor generalny Andersen Global Mark Vorsatz dodał: „Paul i jego zespół to osoby wysoko wykwalifikowane, kompetentne i doświadczone, a wynikiem ich zaangażowania w odpowiednie zarządzanie jest stale wysoki poziom świadczonych usług. Możliwości kancelarii Payce Consulting w połączeniu z możliwościami prawnymi naszych dotychczasowych kancelarii współpracujących w kraju dają nam pełen zasięg w Gambii i stanowią kolejne istotne uzupełnienie naszej platformy w Afryce”.

Andersen Global to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające odrębne pod względem prawnym, niezależne kancelarie członkowskie zatrudniające specjalistów podatkowych i prawników z całego świata. Utworzona w 2013 roku przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, Andersen Global skupia obecnie ponad 8 tys. specjalistów z całego świata, a dzięki swoim kancelariom członkowskim i współpracującym jest obecne w ponad 282 miejscach na świecie.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
tel. 415-764-2700

Company Information Center

Andersen Global RSS feed for Andersen Global

  • Headquarters: San Francisco, CA
  • Website: global.andersen.com
  • CEO: Mark Vorsatz
  • Employees: 4,500
  • Organization: Private